Impresszum

A Magyar Betegbiztonsági Társaság weboldalát és annak szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére használhatja. A weboldalra történő belépéssel mindenki felelős a felhasználói nevével végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszó biztonságban tartásáért. Az egyes hozzászólások szerzői joga adott felhasználót illeti, ugyanakkor a Magyar Betegbiztonsági Társaság jogosult azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, illetve terjeszthetők.

A szolgáltatás igénybevételével minden látogató hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa elhelyezett tartalom bármely vonatkozásában jogsértő vagy sérti a Magyar Betegbiztonsági Társaság érdekeit, akkor azt a mabebit.hu weboldal szerkesztői jogosultak törölni. Ugyancsak jogosultak az oldal egy részét vagy tartalmát mindenféle előzetes bejelentés nélkül kiterjeszteni, módosítani, részben vagy teljes egészében törölni.

A Magyar Betegbiztonsági Társaság tiszteletben tartja a szabad véleménynyilvánítás jogát ugyanakkor nem vállal felelősséget a felhasználók, látogatók által bármely megnyilvánulási úton közölt üzenetekért, hozzászólásokért amellett sem, hogy a honlapon közölni szándékozott hozzászólásokat, véleményeket adott esetben moderálja. A Magyar Betegbiztonsági Társaság nem vállal felelősséget a moderálás hiányából, mértékéből vagy elégtelenségéből adódó károkért.

Az elérhető szolgáltatások egy részének használata regisztrációhoz kötött, regisztráláskor legalább az email címet, valamint egy választott felhasználónevet meg kell adni. Regisztráció után az e-mail címre elküldött link útján vagy egyéb módon aktiválható a belépés. A regisztrációkor nem élő vagy nem látogatott postafiókhoz tartozó e-mail cím megadása miatt keletkező bármilyen kárért, adatvesztésért a Magyar Betegbiztonsági Társaság nem vállal felelősséget. Regisztrált felhasználóknak a többi regisztrált felhasználóval azonos jogai, kötelességei és lehetőségei vannak a mabebit.hu használatára.

A mabebit.hu szerkesztősége a szabad véleménynyilvánítás biztosítása mellett nem engedi, hogy bármely vallási, etnikai, társadalmi kisebbség, illetve többség ellen bármiféle uszító, jogsértő megnyilvánulás történjen, ugyanakkor teret enged az olykor kemény hangvételű szakmai véleménykülönbségeknek, vitáknak is. Az önkifejezést (indulatot, hangulati állapotot) szolgáló vaskosabb kifejezések, trágárságok, obszcén megnyilvánulások nem megengedettek.

A mabebit.hu fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valótlan adatokkal vagy az adatvédelmi szabályzat és/vagy jelen felhasználási feltételeknek megsértésével használja a felhasználó, a szolgáltatásokat a weboldalhoz történő hozzáférést korlátozza vagy megtagadja mindenféle értesítés nélkül.

A Magyar Betegbiztonsági Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a mabebit.hu kellő technikai és tartalmi biztonsággal, hatékonyan használható legyen, ugyanakkor nem vállal felelősséget a szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért.

A Társaság a jelen felhasználási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja, az aktuálisan érvényben lévő változat folyamatosan elérhető a mabebit.hu nyitóoldalán, így elhárít mindennemű felelősséget és kártérítési igényt, amely a felhasználás feltételeinek nem vagy hiányos ismeretéből fakad.