Jogi nyilatkozat

A mabebit.hu weboldal olyan szakmai tartalommegosztó és közösségi portál, amely a magyar Betegbiztonsági Társaság tagjai és a Társaság tevékenysége iránt érdeklődők számára lehetőséget biztosít vélemények, javaslatok, nézetek megosztására, továbbá szakmai ismeretek és információk szerzésére, amennyiben a jelen Jognyilatkozatban és a Felhasználási feltételekben foglaltakat maradéktalanul elfogadja és betartja.

A Társaság célja, hogy a mabebit.hu szolgáltatásait és tartalmait hatékony, biztonságos formában történő biztosítsa a felhasználók és látogatók számára.

A weboldal és annak tartalmának kialakítása során a Magyar Betegbiztonsági Társaság az alábbi jogszabályokra támaszkodott:

  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.törvény,
  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
  • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
  • 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól
  • Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
  • A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre;
  • Az Online Privacy Alliance ajánlásai.

A szerzői jogról szóló jogszabályok értelmében, szerzői jogi védelemben részesülő mű feltöltésével határozatlan időtartamú felhasználási engedélyt ad a felhasználó a mabebit.hu részére a tartalmak szolgáltatásban történő kezeléséhez vagyis, a tartalmak tárolására, másolására, módosítására, terjesztésére, megjelentetésére, többszörözésére, szerkesztésére, fordítására.

A weboldal használata során automatikusan regisztrálásra kerül a felhasználók IP-címe, az általuk használt böngészőprogram típusa és néhány más információ, azért, hogy ezeket az információkat összesített és feldolgozott formában használhassa fel a mabebit.hu a tartalmak és szolgáltatások esetleges hibáinak és minőségének javítása érdekében és statisztikai célokra.

Adatait a Magyar Betegbiztonsági Társaság a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Adatait kizárólag előzetes jóváhagyásával veszi igénybe a mabebit.hu, azokat (a jogszabályokban előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

A magyar Betegbiztonsági Társaság fenntartja magának a jogot, hogy egyes információkat statisztikai formában nyilvánosságra hozzon tájékoztatási céllal, illetve aggregált adatokat partnerei számára rendelkezésre bocsásson.

A mabebit.hu számos olyan linket tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért és az azokkal kapcsolatos bárminemű hátrányért a mabebit.hu felelősséget nem vállal. Minden felhasználó saját maga köteles gondoskodni arról, hogy az általa közzé- vagy elérhetővé tett tartalom (harmadik személy személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértsék. A mabebit.hu ezzel kapcsolatos mindennemű felelősséget elhárít.

A mabebit.hu logója a Magyar Betegbiztonsági Társaság kizárólagos tulajdonát képezik, ezeket a Társaság elnökének előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

A jelen nyilatkozat aktuálisan érvényben lévő változata folyamatosan elérhető a mabebit.hu nyitóoldalán, így a Magyar Betegbiztonsági Társaság elhárít mindennemű felelősséget és kártérítési igényt, amely a szabályzat nem, vagy hiányos ismeretéből fakad.